Wyszukiwarka

Ogólnokształcąca

Szkoła Muzyczna

I st. w Piszu

Konkurs Recytatorski

27 kwietnia 2022 roku w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Piszu odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski „Muzyka w poezji”.

Recytacje oceniała komisja konkursowa, czyli Jagienka Kass, Katarzyna Sawicka, Bogusław Trupacz.

W przerwach między poszczególnymi kategoriami odbywały się minikoncerty, na których uczniowe szkoły muzycznej solo i w zespołach, na różnych instrumentach, zagrali znane melodie filmowe.

Konkurs zakończył się wyłonieniem zwycięzców w każdej kategorii:

Kategoria I - przedszkolaki

I miejsce - Lila Krawczewska

II miejsce – Hanna Duda i Paulina Szymańska

Kategoria II - uczniowie klas I-III

I miejsce - Nela Krawczewska

II miejsce - Dawid Dardziński

III miejsce - Uliana Polkowska

Kategoria III - uczniowie klas IV-VI

I miejsce - Paweł Syrzeń

II miejsce - Maja Podbielska

III miejsce - Aleksansra Knyżewska

Kategoria IV - uczniowie klas VII-VIII

I miejsce Iwona Witkowska

Zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody za udział w konkursie. Dziękujemy bardzo wszystkim naszym Sponsorom, a także Panu Andrzejowi Szymborskiemu, Burmistrzowi Pisza!!!

 

Karta zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych - u dołu strony.

 

REGULAMIN

I Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Muzyka w poezji”

 w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Piszu

 

NAZWA KONKURSU: „Muzyka w poezji”

 

CELE KONKURSU:

-  rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród społeczności gminy Pisz,

-  rozwijanie zdolności recytatorskich,

-  kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,

-  motywowanie do występów publicznych,

-  propagowanie kultury słowa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

-  wyłonienie talentów oraz zachęcenie ich do pracy twórczej,

-  kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Piszu

 

WARUNKI  KONKURSU:

 1. Konkurs jest jednoetapowy, adresowany do mieszkańców gminy Pisz.

Przebiegać będzie w 6 następujących kategoriach:

                I – przedszkolaki

               II – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

               III – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

               IV - uczniowie klas VII –VIII klas szkoły podstawowej

                V - młodzież 15+

                VI – dorośli

 

 1. Uczestnicy konkursu proszeni są o przygotowanie recytacji jednego wiersza zawierającego element muzyczny.
 2. Prezentacja utworu nie może przekraczać 3 minut.

 

TERMIN KONKURSU: 27 kwietnia 2022 r.

 

KRYTERIA OCENY PREZENTACJI UTWORÓW:

 1. Zgodność z przedmiotem konkursu.
 2. Dostosowanie tekstu do wieku, możliwości wykonawczych i interpretacyjnych uczestnika.
 3. Opanowanie pamięciowe utworu.
 4. Kultura słowa.
 5. Interpretacja głosowa utworu (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza, dykcja).
 6. Ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony gest sceniczny).

 

NAGRODY:

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu. Przewidziane są nagrody dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii, dyplomy uczestnictwa dla wszystkich oraz słodki poczęstunek.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenie do konkursu upływa 20 kwietnia 2022 r. i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatora.
 3. Organizator ustala kolejność występów.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie załączonej karty zgłoszenia, zgody na wykorzystanie danych osobowych oraz wpłata wpisowego przez dorosłych uczestników konkursu w wysokości 20 zł.
 5. Wypełnioną kartę zgłoszenia, zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego przez dorosłych uczestników konkursu należy dostarczyć do sekretariatu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Piszu,
  ul. Jagodna 4, do dnia 20. 04. 2022r. Wpisowe w wysokości 20 zł należy wpłacić na konto 06 1010 1397 0065 4913 9134 0000 , Ogólnokształcąca Szkołą Muzyczna I st. w Piszu, ul. Jagodna 4,
  12-200 Pisz, tytułem: wpisowe na konkurs recytatorski.

 

 1. Konkurs odbędzie się dnia 27. 04. 2022 r. (środa) o godz. 16.00 na sali koncertowej szkoły.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora i Jury.
 3. Wszelkich informacji udziela p. Beata Bazydło 512-098-497 / betib3@wp.pl