Wyszukiwarka

Ogólnokształcąca

Szkoła Muzyczna

I st. w Piszu

Fortepian na salę koncertową

            Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu ma przyjemność poinformować, iż w 2018 roku Szkoła zakupiła nowy fortepian na salę koncertową oraz pianino do nauki gry w klasie fortepianu. Instrumenty zakupiono  DZIĘKI dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 100.000,00 złotych oraz DZIĘKI zebranym środkom pochodzących z darowizn od rodziców. Na powyższe instrumentarium wydatkowano łącznie  130.000.00 zł. Wszystkim darczyńcom BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.