Wyszukiwarka

Ogólnokształcąca

Szkoła Muzyczna

I st. w Piszu

Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Piszu

I.   Prawa i warunki korzystania

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, a także rodzice.

2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory na czas trwania nauki/pracy w szkole.

3. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i zapamiętać czas jej otwarcia.

4. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

5. W wypożyczalni należy zachowywać się cicho.

6. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego  rozliczenia się z biblioteką, poprzez wypełnienie „karty obiegowej", która potwierdza zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

II. Wypożyczanie książek

1. Czytelnik może wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko.

2. Nie można książek wypożyczonych przekazywać innym osobom.

3. Jednorazowo książki wypożycza się na okres dwóch tygodni, ale można dokonać przedłużenia na kolejne dwa tygodnie.

4. W przypadkach uzasadnionych, bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed  upływem ustalonego terminu.

5. Na wakacje można wypożyczyć wydawnictwa nutowe i książki, pod warunkiem uprzedniego rozliczenia się z biblioteką.

6. Zasady korzystania z podręczników reguluje odrębny dokument stanowiący Aneks nr 1 do regulaminu biblioteki.

III. Poszanowanie książek

1. Książek nie wolno niszczyć (robić na nich notatek, zaginać kartek itp.),

a zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych przez siebie książek.

3. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję.

IV. Finansowanie wydatków

1. Wydatki pokrywane są z budżetu szkoły.

2. Dyrektor szkoły dokonuje zakupu książek i nośników elektronicznych po otrzymaniu od bibliotekarza listy niezbędnych pozycji, zgodnie z wymogami programowymi oraz potrzebami nauczycieli i pracowników szkoły.

3. Nuty zakupuje dyrektor szkoły po przedstawieniu listy  potrzebnych pozycji przez nauczyciela prowadzącego przedmiot. 

4. Biblioteka szkolna może być zasilana książkami i nośnikami elektronicznymi podarowanymi przez ofiarodawców.