Wyszukiwarka

Ogólnokształcąca

Szkoła Muzyczna

I st. w Piszu

Prezydium Rady Rodziców

 

 

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący - Skulmowska Agnieszka   

z-ca przewodniczącego - Ciborowska Dagmara

sekretarz -  Rutkowska Monika

członek- Andrzej Polkowski

członek- Karolina Jagielska-Kaczmarczyk

członek -  Monika Palczewska

członek - Magdalena Jaskuła  

członek- Małgorzata Witkowska