Wyszukiwarka

Ogólnokształcąca

Szkoła Muzyczna

I st. w Piszu

Historia Szkoły

Historia Szkoły

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Piszu istnieje od 1993 roku jako samodzielna placówka, chociaż jej początków i okoliczności powstania szukać trzeba znacznie wcześniej.

Od roku 1978 w Piskim Domu Kultury mieściło się Społeczne Ognisko Muzyczne, które w 1981 roku otrzymało budynek przy ulicy Rybackiej 8. Była to już na tyle duża placówka, że zrodził się projekt, by przekształcić ją w szkołę muzyczną. We wrześniu 1982 roku utworzono filię szkoły muzycznej w Giżycku. Kiedy piska szkoła dorównała liczebnie szkole macierzystej, a w budynku przy ulicy Rybackiej zaczęło brakować miejsca, zrodził się pomysł utworzenia samodzielnej placówki. Przygotowania do jej otwarcia pokazały, jak wielu ma przyjaciół. Dzięki ich pomocy oraz ze znacznym udziałem rodziców uczących się w szkole dzieci, 8 stycznia 1993 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki powołało samodzielną placówkę oświatową pod nazwą Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna w Piszu. Na mocy postanowienia Ministra Kultury i Sztuki dyrektorem szkoły została Urszula Hanna Jórzak. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się już we wrześniu 1992 roku. Zaczęto kształcić dzieci nie tylko w zakresie przedmiotów muzycznych, ale też ogólnokształcących.

 1 września 1999 roku, zgodnie z Rozporządzeniem nr 125 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku, Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna zmieniła nazwę na Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia w  z sześcioletnim cyklem nauczania.

Od początku istnienia uczniowie i nauczyciele szkoły aktywnie włączają się w życie kulturalne Pisza, Organizują  lub współuczestniczą w przygotowaniu koncertów, imprez okolicznościowych i świąt państwowych. W zależności od potrzeb młodzi muzycy koncertują w różnych instytucjach publicznych, zakładach pracy, przedszkolach i kościołach.

Szkoła dba o wysoki poziom nauczania, o czym świadczą wyniki oraz czołowe miejsca i wyróżnienia w konkursach muzycznych i ogólnokształcących o zasięgu gminnym, powiatowym, regionalnym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim. Uczniowie prezentują swoje umiejętności i wiedzę.

.