Wyszukiwarka

Ogólnokształcąca

Szkoła Muzyczna

I st. w Piszu

Kadra Pedagogiczna

DYREKCJA SZKOŁY

 DYREKTOR - Robert Gorgoń                 dyrektor@osmpisz.pl

 WICEDYREKTOR - Wolska Halina

 

PRZEDMIOTY MUZYCZNE

 Borak Aurelia – fortepian, fortepian dodatkowy, zespół instrumentalny

 Mileshka Mikalai- fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament, zespół instrumentalny

 Osiecka Anna - fortepian,  akompaniament

 Strzałkowski Jan – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament

 Szymańska Dorota - fortepian dodatkowy, akompaniament

 Adamczak Rafał – gitara

 Borak Sławomir - gitara

 Gonzalez Isabel - flet

 Kowalczuk Grażyna – flet

 Krawczewska Ewa- klarnet

 Piotrowska Anna- skrzypce, zespół instrumentalny

 Skowroński Piotr- akordeon

 Sinczuk Margarita- skrzypce, zespół instrumentalny

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOMUZYCZNE

 Borak Aurelia - kształcenie słuchu

 Burakiewicz Piotr - literatura muzyczna, audycje muzyczne

 Rożniatowska Kubińska Agata - rytmika, kształcenie słuchu, chór, czytanie nut głosem

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 Bałdyga Wanda - edukacja wczesnoszkolna 

 Bazydło Beata - język polski, wychowawca 

 Charkiewicz Maria - wychowanie do życia w rodzinie

 Filipkowski Zbigniew – plastyka

 Gentek Magdalena- edukacja dla bezpieczeństwa

 Grodzka Hanna- j. niemiecki

 Kijewska Marta- wiedza o społeczeństwo

 Kotlarska Ewa- fizyka 

 Kozikowska Marzena – zajęcia techniczne,  informatyka

Kubińska Agata- chemia

 Niedźwiedzka Mariola- geografia

 Parzych Iwona - religia

 Polita Wioletta - edukacja wczesnoszkolna, historia

 Ptak Katarzyna - zajęcia na basenie

 Rogińska Aldona- j. polski, wychowawca

 Siwik- Kostyk Joanna– matematyka, wychowawca 

Irena Chmielewska- matematyka ( zastępstwo)

 Syrzeń Magdalena - język angielski, wychowawca

 Szymanowska Kamila - wychowanie fizyczne

Zabielska Maria Olga- biologia 

 Wolska Halina - przyroda, wychowawca   

 Zakrzewska Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna

 

PEDAGOG SZKOLNY

 Bałdyga Joanna                                pedagog@osmpisz.pl

 

LOGOPEDA

 Werra Ewa 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 Piotrowicz Barbara

 Bałdyga Joanna

Bałdyga Wanda

Wolska Halina

Zakrzewska Małgorzata

 

BIBLIOTEKA

Bazydło Beata