Wyszukiwarka

Ogólnokształcąca

Szkoła Muzyczna

I st. w Piszu

Zamówienia publiczne

 

załączniki do pobrania na dole strony:

  • ogłoszenie/Znak sprawy1/ZPM/2021 
  • formularz/Znak sprawy1/ZPM/2021 
  • umowa/Znak sprawy1/ZPM/2021 

 


 

Zaproszenie do złożenia ofert - remont holu

załączniki do pobrania na dole strony

Parter hol roboty elektryczne - przedmiar

Przedmiar budowlany holl parter

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

 

 

 Usługa sprzątająca dla OSM I st w Piszu

(Oferta i formularz do pobrania na dole strony) 

 


 

Pisz, dnia 03.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 

 

 

Znak:

 

Znak sprawy 3/ZPM/2018-

 

 

 

Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu, zaprasza do złożenia oferty na zakup nowego fortepianu półkoncertowego typu Yamaha C3 lub równoważnego wraz z pokrowcem i ławą jednoosobową. Można zaproponować tylko jedną cenę i nie można jej zmienić. Negocjacji nie prowadzi się. Zamówienia udzieli się wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę i spełnił warunki określone w zaproszeniu do składania ofert oraz szczegółowych wymagań ofertowych

 

 

 

Szczegółowe wymagania ofertowe:

 

- udostepnienie Zamawiającemu 3, takich samych, fortepianów do wyboru ze wskazaniem jednego miejsca udostepnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 15.11.2018 r.

 

- dostawa wybranego fortepianu do Zamawiającego na adres ul. Jagodna 4, 12-200 Pisz, ustawienie go na scenie i nastrojenie. Scena znajduje się na parterze budynku.  

 

- termin płatności minimum 30 dni.

 

- okres gwarancji minimum 5 lat.

 

 

 

Atuty dodatkowe:

 

– Wykonawca wykona usługę przeniesienia szkolnego fortepianu z sali koncertowej (by zrobić miejsce na nowy instrument) do sali dydaktycznej na piętrze.

 

- krótszy termin dostawy.

 

 

 

Czas dostawy maksymalnie do 16.11.2018 r. Oferty należy złożyć do dnia 10.10.2018 r. do godz. 15:00, osobiście w sekretariacie szkoły lub na adres mailowy sekretariat@osmpisz.pl na załączonym do zaproszenia druku.