Wyszukiwarka

Ogólnokształcąca

Szkoła Muzyczna

I st. w Piszu

Adaptacja akustyczna sali koncertowej

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Piszu uzyskała w roku 2013 r. dofinansowanie na 3 letnią inwestycję do zadania pod nazwą:

„ Adaptacja akustyczna Sali koncertowej”

Realizowanego z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„ Rozwój infrastruktury kultury/infrastruktura szkolnictwa artystycznego”.

 

 2015r.:  

   Całkowity koszt inwestycji - 1703947 zł.

 Zakończenie inwestycji -   1143842 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

2014r.: dostawa paneli akustycznych, roboty budowlane zewnętrzne. Kwota dofinansowania ze środków MKiDN: 170 000 zł.

2013r.: zakup paneli akustycznych. Kwota dofinansowania ze środków MKiDN: 179 999, 51 zł.